Podrobnosti záznamu

Název
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
Další názvy
    Source rocks of detrital biotite from Lower Permian sandstones of the Krkonoše Piedmont Basin northern margin
Autor
    Buriánek, David
    Martínek, Karel
    Verner, Kryštof
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    6
Rok
    2013
Výraz tezauru
    detrital biotite, Rotliegend, source rocks, timing of exhumation of Krkonoše-Jizera Complex orthogneises
Klíčové slovo
    Biotitů
    Detritických
    Horniny
    Okraje
    Pánve
    Pískovců
    Podkrkonošské
    Severního
    Spodnopermských
    Zdrojové
Abstrakt (česky)
   Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve; ortoruly krkonošsko-jizerského krystalinika
Abstrakt (anglicky)
   Source rocks of detrital biotite from Lower Permian sandstones of the Krkonoše Piedmont Basin northern margin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014