Podrobnosti záznamu

Název
    Zeměpisný obraz krajiny Chudobína
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Chudobín - historie zaniklé obce
Strany
    s. 10-23
Poznámky
    korekce: neodesláno do RIV
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Geographical image of landscape at Chudobín
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Chudobín
    floods and erosion
    landscape evolution
    natural and man-made conditions
    upland topography
Klíčové slovo
    Chudobína
    Krajiny
    Obraz
    Zeměpisný
Abstrakt (česky)
   Podán nástin vrchovinné topografie Českomoravské vrchoviny a jí procházejícího údolí Svratky a vývoje krajiny před i po příchodu člověka s důrazem na erozní jevy a povodně.
Abstrakt (anglicky)
   Brief geographic overview of upland topography of Českomoravská vrchovina at Chudobín is given together with evolution of Svratka River valley before and after man oncoming. Special attention is devoted to erosion features and floods.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012