Podrobnosti záznamu

Název
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser, Jiří Zikeš
Další názvy
    Zeolites from the locality Rejta near Trhové Sviny (Moldanubian, Southern Bohemia)
Autor
    Welser, Petr
    Zikeš, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 47
Strany
    s. 59-64
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 4 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    549
    55(1)
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    granodiorit
    hydrotermální podmínky
    laumontit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubický pluton
    stilbit
    zeolity
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Trhové Sviny (České Budějovice, Trhové Sviny)
Klíčové slovo
    Lokality
    Rejta
    Svinů
    Trhových
    Zeolity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012