Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
Údaj o odpovědnosti
    Pavla Petrová, Jaroslav Hanák
Další názvy
    Evaluation of foraminiferal assemblages from the sediments in Brno region
Autor
    Hanák, Jaroslav
    Petrová, Pavla, 1972-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 30-32
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    562/569
Předmětová skupina
    baden
    Foraminifera
    geologie urbanistická
    karpatská neogenní předhlubeň
    komunita
    miocén
    odkryv umělý
    paleoekologie
    paleontologie
    vrt
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-32
    24-34
    Brna
    Brno
    Foraminiferových
    Ivančice
    Města
    Pocházejících
    Sedimentů
    Společenstev
    území
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012