Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
Další názvy
    Evaluation of foraminiferal assemblages from the sediments in Brno region
Autor
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 11, č. září
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene, Foraminifera, Stratigraphy, Palaeoecology
Klíčové slovo
    Brna
    Foraminiferových
    Města
    Pocházejících
    Sedimentů
    Společenstev
    území
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   Z oblasti města Brna byla studována společenstva dírkovců. Většina náleží zóně d) sensu Cicha (2000), která je charakterizována výskytem druhů Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina ex gr. glomerosa and Uvigerina macrocarinata Papp & Turn. Litostratigraficky patří grundskému souvrství. Obvykle dominují euryoxybiontní taxony jako Bulimina, Bolivina, Uvigerina a Praeglobobulimina. Poměr plankton/bentos dosahuje 22,0-91,4 %, často pozorujeme p/b=80 %, jak je typické pro ?tégl?.
Abstrakt (anglicky)
   Evaluation of foraminiferal assemblages from the sediments in Brno region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014