Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Kuchovský = Jitka Štastná
Další názvy
    Evaluating stabilization of the Netopýrky pond in Brno
Autor
    Kuchovský, Tomáš
    Štastná, Jitka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    4 obr., 2 diagr., 3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    hladina jezerní vody
    hydrologie
    kvartér
    nádrž vodní
    ochrana přírody
    prognóza
    rekultivace
    reliéf
    skládka
    spraš
    stabilizace
    studie environmentálních vlivů
    tok občasný
Geografické jméno
    Brno-Komín
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-32
    Brně
    Brno
    Jezírka
    Možnosti
    Netopýrky
    Stabilizace
    Zhodnocení
Abstrakt (anglicky)
   The occurrence of the Netopýrky landfill in the NW periphery of the Brno city significantly affects surrounding environment. One of the most significant is the impact on the terrain morphology. Changes in ground surface level have induced the periodic presence of one or two ponds. The article deals with the origin of the ponds and their expected trend in future
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012