Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šikula, Slavomír Nehyba
Další názvy
    Interpretation of the Neogene deposits from the area of Vizovice Hills according the subsurface data
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Šikula, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 54-57
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    550.8
    551.7
    552
    912
Skupina konspektu
    55
    552
    912
Předmětová skupina
    baden
    geologie regionální
    karotáž
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geologická
    miocén
    sedimentace fluviální
    sedimentace lagunární
    sedimentace mělkovodní
    sedimentace mořská
    sedimenty klastické
    terciér
    vrt
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Vizovické vrchy (Česko)
Klíčové slovo
    Dat
    Neogenních
    Oblasti
    Podpovrchových
    Sedimentů
    Vizovických
    Vrchů
    Základě
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012