Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
Údaj o odpovědnosti
    František Němec
Autor
    Němec, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 2
Strany
    s. 123-144
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    nerostné suroviny
    prognózy zásob
    provincie ropo-plynonosná
    ropa
    ropo-plynonosná provincie
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    Západní Karpaty
    zemní plyn
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    ČSFR
    čs.ropného
    Dalšího
    Plynu
    Potencionálních
    Průmyslu
    Průzkumu
    Ropy
    území
    Vývoj
    Výzkumu
    Význam
    Zdrojů
    Zemního
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   V práci jsou zhodnoceny potenciální zdroje zemního plynu a ropy v tradičních oblastech jejich výskytu a těžby v ČSFR na základě kvalitativního a kvantitativního zpracování všech geologických formací do hloubky 8000 m. Výsledkem je mapa hmotnostních podílů potenciálních zdrojů uhlovodíků v tisíci t/km , zahrnující zásoby kategorie A-D2 i vytěžená množství ropy a zemního plynu. V další části se řeší výzkumná a průzkumná problematika ve velmi perspektivních a perspektivních oblastech a její možné výsledky. Objevení rozsáhlejších ložisek by znamenalo pozitivní zvrat v československém ropném průmyslu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012