Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
Další názvy
    Evaluation of SiO2,Na2O,MgO,K2O determinations in silicate samples by z-score obtained from nineteen interlaboratory tests
Autor
    Dempírová, Ludmila
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    interlaboratory tests GeoPT, silicate analysis,analytical methods, target standard deviation,z-score
Klíčové slovo
    Devatenácti
    K2O
    Mezilaboratorních
    Pomocí
    Porovnávání
    Silikátových
    SiO2,Na2O,MgO
    Stanovení
    Vzorcích
    Z-skóre
    Zhodnocení
    Získaných
Abstrakt (česky)
   V článku je uvedeno 19 matric vzorků GeoPT z mezinárodního porovnávání analýz SiO2,Na2O,MgO,K2O. Hodnocení pomocí z-skóre je znázorněno graficky. Je provedena diskuse výsledků mimo požadované hodnoty z-skóre.
Abstrakt (anglicky)
   Evaluation of SiO2,Na2O,MgO,K2O determinations in silicate samples by z-score obtained from nineteen interlaboratory tests
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014