Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
Další názvy
    Assessment of selected prospective resources of bentonites and tuffitic clays for environmental applications in the Czech Republic, their use and protection.
Autor
    Poňavič, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    bentonite, heavy metal, sorption
Klíčové slovo
    Aplikace
    Bentonitů
    ČR
    Ekologické
    Jílů
    Návrh
    Ochrany
    Prognózních
    Tufitických
    území
    Vhodných
    Vybraných
    Využití
    Zdrojů
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   Práce byla orientována na posouzení možnosti využití netradičních surovin (v daném případě bentonitů a tufitických jílů) při eliminaci dopadů úniku různých typů vod kontaminovaných těžkými kovy na přírodní prostředí. Pro bližší studium kvalitativních parametrů surovin byly vybrány prognózní zdroje Buškovice 3, Chrášťany 6, Nepomyšl 4, Letov-Liběšovice a doposud nepopsané výskyty bentonitů ve VVP. Hradiště - Bražec u Hradiště. Terénní práce byly zaměřeny především na odběry vzorků na předem vytipovaných perspektivních ložiskových objektech, dále byly vyhotoveny laboratorní analýzy základních fyzikálně-chemických parametrů odebraných surovin a speciální sorpční zkoušky (sorpce kationtů Pb2+, Cd2+ a Hg2+).
Abstrakt (anglicky)
   Assessment of selected prospective resources of bentonites and tuffitic clays for environmental applications in the Czech Republic, their use and protection.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014