Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Divinec, Rudolf Ďuďa, Peter Volko, Elena Kaličiaková
Další názvy
    An evaluation of the metallogeny of the central zones of the Makovica, Strechov and Bogota stratovolcanoes
Autor
    Divinec, Lubomír
    Ďuďa, Rudolf
    Kaličiaková, Elena
    Volko, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 60-62
Předmětová skupina
    ložisko subvulkanické
    neovulkanity východního Slovenska
    průzkum ložiska
    tektonika regionální
    vulkanologie
Geografické jméno
    Bogota
    ČSFR-Slovensko
    Makovica
    Strechov
Klíčové slovo
    Bogota
    Centrálnych
    Makovica
    Metalogenézy
    Stratovulkánov
    Strechov
    Zhodnotenie
    Zón
Abstrakt (česky)
   Vulkanity Slánských vrchů tvoří řadu stratovulkánů Zlatá Baňa, Makovica, Strachov a Bogota, látkově poměrně stejnorodých, situovaných v sj. směru nad z. svahem východoslovenské neogenní pánve. Tento svah tvoří řada sj. zlomů, podle kterých předneogenní podloží je zakleslé až do hloubky 6000 m. Stratovulkány Makovica a Strechov leží ca 3000-5000 m nad předneogénním podložím. Centrální části obsahují intruze dioritových porfyrů různého tvaru, intensita hydrotermálních přeměn a výskyty mineralizací jsou menšího rozsahu než ve stratovulkánu Zlatá Baňa. Stratovulkán Bogota je v místech, kde se předneogenní podloží ponořuje až do hloubky kolem 6000 m.Intruzivních těles je málo, projevy hydrotermální aktivity nepatrné. Příspěvek vyvolal obsáhlou diskusi k problematice hydrotermálních přeměn
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012