Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Harušťák, Peter Wagner
Další názvy
    Evaluation of bedrock permeability and seepage modelling from the upper reservoir of the Ipeĺ Pumping Storage Hydroelectric Power Plant (SE Slovakia)
Autor
    Harušťák, Pavel
    Wagner, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 4
Strany
    s. 359-366
Rok
    1990
Poznámky
    6 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    elektrárna vodní přečerpávací
    přehrady
    stavby vodní
    vlastnosti hornin
    zakládání
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    PVE Ipeĺ
Klíčové slovo
    Hornej
    Ipel
    Modelovanie
    Nádrže
    Podložia
    Priepustnosti
    Priesakov
    PVE
    Zhodnotenie
Abstrakt (česky)
   Výpočtové řešení průsaků z horní nádrže PVE Ipeĺ doplňuje často velmi protichůdné poznatky z inženýrskogeologického průzkumu tohoto díla. Hodnocení území příznivě ovlivňují tyto poznatky: přítomnost napjatých horizontů, existence pramenů v prostoru projektované horní nádrže, pozitivní výsledky barvicích zkoušek a vliv projektovaných technických opatření /těsnicí clona, postupná kolmatace nádrže/. Na druhé straně má negativní vliv značný přítok vody do průzkumné štoly, svědčící o komplikovaném pohybu podzemních vod po puklinách a celková nízká těsnicí schopnost pokryvných kvartérních útvarů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012