Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
Údaj o odpovědnosti
    Dionýz Vass
Další názvy
    Sedimentation rate in Alpine molasse basins of West Carpathians
Autor
    Vass, Dionýz
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické práce, Správy
Svazek/č.
    Č. 88
Strany
    s. 31-43
Rok
    1989
Poznámky
    5 obr., 9 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    asociace a parageneze minerálů
    karpatské neogenní pánve
    neogén
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    sedimentologie, litologie
    Západokarpatská soustava
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Alpínskych
    Karpát
    Molasových
    Panvách
    Rýchlosti
    Sedimentácie
    Západných
    Zhodnotenie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012