Podrobnosti záznamu

Název
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Jiří Škovíra a Radek Škoda
Další názvy
    Zincolivenite from the ore district Krupka, the Krušné hory Mts., Czech Republic
    Zinkolivenite from the ore district Krupka, the Krušné hory Mts., Czech Republic
Autor
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škoda, Radek
    Škovíra, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    6
    s. 24-29
Rok
    2008
Poznámky
    3 diagr., 4 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    arzenáty
    asociace minerální
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    geneze
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    měď
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    rudy Mo
    rudy Sn
    rudy W
    sběratelství
    složení chemické
    zinek
Výraz tezauru
    chemical composition
    Czech Republic
    Krupka ore deposit
    unit-cell parameters
    X-ray powder diffraction data
    zincolivenite
Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
    Krupka-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    Česká
    Hory
    Krupka
    Krušné
    Republika
    Revíru
    Rudního
    Zinkolivenit
Abstrakt (česky)
   Vzácný supergenní Zn-Cu arsenát, zinkolivenit, byl nalezen na zbytcích hald opuštěné štoly Stříbrná 2 na SZ okraji města Krupka, Krušné hory, severní Čechy, Česká republika. Vytváří povlaky a krusty do 1 cm, které jsou vzácně tvořeny polokulovitými agregáty o velikosti do 0.1 - 0.2 mm. V práci jsou pro něj podána rentgenová prášková data, vypřesněné parametry základní cely a chemické složení.
Abstrakt (anglicky)
   Rare supergene Zn-Cu arsenate, zincolivenite, was found in remnants of mine dumps of the abandoned Stříbrná 2 adit at NW margin of the Krupka town, Krušné hory Mountains, northern Bohemia, Czech Republic. It forms coatings and crusts up to 1 cm which are rarely composed by hemispherical aggregates up to 0.1 - 0.2 mm in size. The X-ray powder data, refined unit-cell parameters and chemical composition of zincolivenite from Krupka are given in the paper.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012