Podrobnosti záznamu

Název
    Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition
Údaj o odpovědnosti
    Igor Broska, Jelena V. Bibikova, Taťjana V. Gračeva, Vjačeslav A. Makarov, František Caňo
Autor
    Bibikova, Jelena V.
    Broska, Igor
    Caňo, František
    Gračeva, Taťjana V.
    Makarov, Vjačeslav A.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 4
Strany
    s. 393-406
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    absolutní věk
    jaderná pohoří
    mikrosonda elektronová
    minerály
    Tríbeč
    Západní Karpaty
    zirkon
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Tríbeč
Klíčové slovo
    Chemical
    Complex
    Composition
    Crystalline
    Granitoid
    Isotopic
    Rocks
    Tríbeč-Zobor
    Typology
    Zircon
Abstrakt (česky)
   Studie je věnována typologické, chemické a izotopické charakteristice granitoidů komplexu Tríbeč. Morfometrickou analýzou byl stanoven stupeň magmatické diferenciace granitoidů a byly rozlišeny monazitové a allanitové typy. Chemické složení zirkonů, zjištěné pomocí mikrosondy, se příliš neliší v jednotlivých diferenciátech. Stáří tonalitů s allanitem, stanovené na zirkonech metodou U-Pb je 306 10 mil. let.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012