Podrobnosti záznamu

Název
    Zircon in highly evolved Hercynian Homolka Granite, Moldanubian Zone, Czech Republic: Indicator of magma source and petrogenesis
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Uher, Karel Breiter, Milan Klečka, Edvín Pivec
Další názvy
    New Trends in Geomagnetism-Palaeo, Rock and Environmental Magnetism (Variant.)
Autor
    Breiter, Karel, 1956-
    Klečka, Milan
    Pivec, Edvín
    Uher, Pavel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 49, no. 3
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 2 fot., 4 tab., 29 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    granit
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    teplota
    zirkon
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lásenice (Jindřichův Hradec)
Klíčové slovo
    Czech
    Evolved
    Granite
    Hercynian
    Highly
    Homolka
    Indicator
    Magma
    Moldanubian
    Petrogenesis
    Republic
    Source
    Zircon
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   The Homolka granite stock (southern Bohemia, Czech Republic) is a highly evolved topaz-bearing and phosphorus-rich intusion penetrating the Lásenice and Číměř S-type granites of the late-Variscan South-Bohemian (Moldanubian) pluton, subvolcanic dykes of microgranite to granite porphyries are also widespread. Study of accessory zircon revealed and extensive amount of inherited zircon in the Homolka granites. On the basis of back-scattered electron images and microprobe study, the inherited zircon of the Homolka Granite is identical to the zircon from the Lásenice and Číměř granites. his older zircon forms transparent crystals with oscillatory zoning and low Hf, Y, U and P contents. Younger zircon of the highly evolved Homolka Granite exhibits transparent crystals with oscillatory to irregular zoning and metamict grains with high Hf (up to 12.3 wt% HfO2), often also Y, U and P.
   If 30 to 50 vol.% of zircon is estimated to be inherited, the calculation of zircon saturation temperature gives Ts=720-760°C for the Číměř and 640-680°C for the Lásenice zircon, and 640-650°C for the Homolka zircon. The subvolcanic microgranite-porphyry dyke gave Ts=690-730°C. These zircon data indicate that the Homolka Granite is a product of a advanced fractional crystallization from a magmatic source similar to the Číměř Member of the Eisgarn Suite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012