Podrobnosti záznamu

Název
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
Údaj o odpovědnosti
    Bohdan Scharm, Josef Čadek, Zdeňka Čadková, Helena Hájková, Petr Kühn, František Lepka, František Obr, Stanislav Baloun, Pavel Parobek
Další názvy
    Cirkonij v osadočnych porodach Češskogo massiva i jego anomaľnyje koncentracii v porodach severočešskogo mela
    Zirkonium in den Sedimenten des Böhmisches Massivs und seine anomale Konzentrationen in der nordböhmischen Kreide
Autor
    Baloun, Stanislav
    Čadek, Josef, 1929-1988
    Čadková, Zdeňka
    Hájková, Helena
    Kühn, Petr, 1929-
    Lepka, František
    Obr, František
    Parobek, Pavel
    Scharm, Bohdan, 1937-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie
Svazek/č.
    Č. 26
Strany
    s. 9-80, obr. příl.
Rok
    1984
Poznámky
    13 obr., 5 tab.
    il.
    Německé, ruské resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.4
Skupina konspektu
    553
Klíčové slovo
    Anomální
    Českého
    Koncentrace
    Křídě
    Masívu
    Sedimentech
    Severočeské
    Zirkonium
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 1. 2013
Datum importu
    20. 3. 2014