Podrobnosti záznamu

Název
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec
Další názvy
    Experience from pump-and-treat remediation of groundwater contaminated by chlorinated hydrocarbons near the water supply area Bzenec
Autor
    Datel, Josef
    Hosnédl, Petr
    Kahuda, Daniel
    Prinz, Jiří
    Střemcha, Jiří
    Šeps, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Voda - strategická surovina pro 21. století
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Výraz tezauru
    contamination, chlorinated hydrocarbons, pump-and-treat
    groundwater remediation
    water supply Bzenec
Klíčové slovo
    Bzenec
    ClU
    Kontaminovaných
    Podzemních
    Prameniště
    Předpolí
    Sanace
    Vod
    Zkušenosti
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje dlouholeté zkušenosti ze sanace podzemních vod metodou pump-and-treat v blízkosti vodárny Bzenec v kvartérních náplavech řeky Moravy.
Abstrakt (anglicky)
   Longterm experience from pump-and-treat remedation of groundwater in Quaternary sediments of the Morava river near the water supply area Bzenec. Around 50 boreholes and wells were used for 14 years investigation and remediation works
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012