Podrobnosti záznamu

Název
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
Další názvy
    Zlatá louka - zdroj klimatických údajů od pozdního glaciálu po současnost
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology
Strany
    3
Výraz tezauru
    pollen analyses, organic sediments, peat bog, stratigraphy, Quaternary, Holocene, Late Glacial, Protected Landscape Area Žďárské vrchy and Železné hory, Bohemia, Moravia
Klíčové slovo
    Bog
    Climatic
    Date
    Glacial
    Late
    Louka
    Peat
    Recent
    Source
    Zlatá
Abstrakt (česky)
   Kvartérní organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy a Železné hory jsou reprezentovány rašelinnými sedimenty. Tyto sedimenty z lokality Zlatá louka (list mapy Chotěboř) byly podrobeny palynologickému výzkumu. Některé nově odebrané vzorky byly i radiokarbonově datovány.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary organic sediments in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy and Železné hory are represented by peat-bog sediments. The sediments of the locality Zlatá louka (sheet of the map Chotěboř) was the subject of palynological investigation. Some samples were taken from the new profile Zlatá louka and radocarbon-dated.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014