Podrobnosti záznamu

Název
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Fojt, Josef Večeřa
Další názvy
    Zlaté Hory in Silesia - The biggest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 1, A. History of mining. B. Review of published works
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Večeřa, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 85
Strany
    s. 3-45
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 9 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Předmětová skupina
    báňská historie
    devon
    geneze ložiska
    geochemie izotopická
    historie
    historie geologie
    hornictví
    metamorfóza
    minerály supergenní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    prvky ryzí
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    sulfidy
    vrásnění variské
    vulkanismus
    zlato
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Klíčové slovo
    Historie
    Hory
    Jeseníkách
    Literárních
    Největší
    Poznatků
    Přehled
    Revír
    Rudní
    Slezsku
    Těžby
    Zlaté
Abstrakt (anglicky)
   The mining history of the Zlaté Hory ore district probably begining to the period of "Laten" when the outcroping deposits was exploited from surface at co called Altenberg. Since this time the deposit has been mined up to the 20th century, but since the 16th century the mines were profitable only exceptionaly. The hugest amount of ore was excavated after the renewal of mines in the second half of the 20th century (1965-1994). Also review of published works about geology, geological tectonic setting, petrology, ore deposits, isotopic geochemistry of common lead, sulphur, carbon and oxygen, geochemistry of sulphides, and mineralogy are present
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012