Podrobnosti záznamu

Název
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
Další názvy
    Zlaté Hory in Silesia - the biggest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 1.
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Večeřa, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mus.Moraviae, Sci.geol.
Svazek/č.
    Roč. 85, č. 1
Strany
    42
Rok
    2000
Výraz tezauru
    mining history
    review of published works
    Silesia
    Zlaté Hory
Klíčové slovo
    Hory
    Jeseníkách
    Největší
    Revír
    Rudní
    Slezsku
    Zlaté
Abstrakt (česky)
   A.Historie rudního podnikání v dané oblasti od laténské periody (dobývání zlata z povrchových výskytů) až do současnosti (těžba polymetalických sulfidů, zlata a železných rud). B.Přehled publikovaných prací o Zlatých Horách od roku 1950 po současnost.
Abstrakt (anglicky)
   A.The mining history of the Zlaté Hory ore district from "Laten" since the 20th century. The hugest amount of ore (Cu and Au) was excavated after the renewal of mines in the second half of the 20th century. B.Review of published works about geology, geological tectonic setting, petrology, ore deposits, isotopic geochemistry of common lead, sulphur, carbon and oxygen, geochemistry of sulphides and mineralogy are present.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012