Podrobnosti záznamu

Název
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
Další názvy
    Zlaté Hory in the Silesia - The largest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 2: C.Geology D.Mineralogy E.Geochemistry of stable isotopes.
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Kalenda, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Svazek/č.
    Roč. roč.86, č. 11
Strany
    55
Rok
    2001
Výraz tezauru
    C
    Czech Silesia
    geology
    isotopes of S
    mineralogy
    O
    Sr
    sulphidic ore deposits
    Zlaté Hory
Klíčové slovo
    C.Geologie
    D.Mineralogie
    E.Geochemie
    Hory
    Izotopů
    Jeseníkách
    Největší
    Revír
    Rudní
    Slezsku
    Stabilních
    Zlaté
Abstrakt (česky)
   Geologie stratiformních vulkanosedimentárních devonských sulfidických dílčích ložisek Zlatých Hor. Metamorfogenní redepozice. Mineralogie a geochemie rud a hlušiny, mineralogie supergenních produktů. Izotopické složení síry sulfidů a barytu, kyslíku karbonátů a barytu, stroncia barytu a rudního olova galenitů.
Abstrakt (anglicky)
   Geology of the Zlaté Hory stratabound sulfidic devonian volcano-sedimentary deposits. Metamorphogenic ore revorking and redeposition. Mineralogy of sulfides, non ore minerals and supergenne products. Isotopic composition of sulfidic and baryte sulphur, carbonatic and baritic oxygen and ore lead of galena.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012