Podrobnosti záznamu

Název
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
Další názvy
    Zlaté Hory in the Silesia - The largest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 2: C. Geology D. Mineralogy E. Geochemistry of stable isotopes
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Kalenda, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 86, č. 0
Strany
    56
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Zlaté Hory, sulphidic ore deposits, geology, mineralogy, isotopes of S, C, O, Sr
Klíčové slovo
    2.:C.Geologie
    Geochemie
    Hory
    Izotopů
    Jeseníkách
    Mineralogie
    Největší
    Revír
    Rudní
    Slezsku
    Stabilních
    Zlaté
Abstrakt (česky)
   Podrobný popis zlatohorských ložisek, jejich mineralogie, ložiskově-geologické poměry i izotopické složení rudních i nerudních minerálů.
Abstrakt (anglicky)
   Zlaté Hory in the Silesia - The largest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 2: C. Geology D. Mineralogy E. Geochemistry of stable isotopes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014