Podrobnosti záznamu

Název
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Jaroslav Cícha, Vladimír Šrein
Další názvy
    Native gold and accompaning minerals from Otava alluvium sediments near Kestřany (SW at Písek, southern Bohemia)
Autor
    Cícha, Jaroslav
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 189-194
Rok
    2000
Poznámky
    12 obr., 10 fot., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    aluvium
    asociace minerální
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    rozsyp
    rudy Au
    složení
    zlato
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kestřany (Písek)
Klíčové slovo
    Aluviálních
    Doprovodné
    Jz
    Kestřan
    Minerály
    Otavy
    Písku
    Sedimentů
    Zlato
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012