Podrobnosti záznamu

Název
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Aichler, Bohuslav Fojt, Jan Cháb, Milan Kvaček, Pavel Novotný, Petr Orel, Mirko Vaněček
Další názvy
    Gold-bearing mineralization at the locality Suchá Rudná in the Jeseníky Mts
Autor
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Cháb, Jan
    Fojt, Bohuslav
    Kvaček, Milan, 1930-1993
    Novotný, Pavel, 1954-
    Orel, Petr
    Vaněček, Mirko
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Roč. 29
Strany
    s. 79-107
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    arzenopyrit
    břidlice zelená
    devon
    fylit
    galenit
    geneze ložiska
    geofyzikální průzkum
    gravimetrie
    ložisko impregnační
    ložisko metamorfované
    ložisko stratiformní
    magnetometrie
    metamorfní ložiska
    moravský devon a spodní karbon
    procesy geodynamické
    průzkum ložiska
    pyrhotin
    rudy Au
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Suchá Rudná
Klíčové slovo
    Lokalitě
    Mineralizace
    Rudná
    Suchá
    Zlatonosná
Abstrakt (česky)
   Při prognózním výzkumu andělohorského revíru byla na lokalitě Suchá Rudná ve vrtech v podloží žilných ložisek Au-rud nalezena prožilkově-vtroušená zlatonosná sulfidická křemenná mineralizace, vázaná na fylity se zvýšeným obsahem uhlíku, patřící vrbenské skupině devonu jesenické oblasti. Jde o polygenetickou mineralizaci; rozhodující při formování Au-rud byly pravděpodobně procesy regionální metamorfózy.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012