Podrobnosti záznamu

Název
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
Autor
    Galvánek, J.
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8, -
Strany
    s. 131-138
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Gold-bearing mineralization on the Harmanec locality north-westerly from Bánská Bystrica (Central Slovakia)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    gold-bearing quartz veins
Klíčové slovo
    Bánské
    Bystrice
    Harmanec
    Lokalitě
    Severozápadně
    Slovensko
    Střední
    Zlatonosné
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   Výzkum vzorků se zlatem ze sbírek Národního muzea v Praze přinesl nové výsledky. Chemismus zlata, tetraedritu a arzenopyritu objasnil kolísání obsahů zlata v roce 1928, které způsobilo zastavení průzkumné těžby na Harmanci.
Abstrakt (anglicky)
   The examination of gold-bearing samples from National Museum in Prague brought new results. Chemistry of gold, tetraedrite and arzenopyrite made clear results from 1928, when strong changes in gold content caused finish of the mining gold-bearing mineralization at Harmanec locality.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012