Podrobnosti záznamu

Název
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Galvánek, Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Další názvy
    Gold-bearing mineralization on the Harmanec locality north-westerly from Banská Bystrica (central Slovakia)
Autor
    Galvánek, Juraj
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 131-138
Rok
    2000
Poznámky
    8 obr., 5 fot., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    historie
    kontrola zrudnění
    parageneze
    průzkum ložiska
    rudy Au
    těžba
    Západní Karpaty
    zlato
    žíla rudní
Geografické jméno
    Harmanec (Slovensko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    Banské
    Bystrice
    Harmanec
    Lokalitě
    Severozápadně
    Slovensko
    Střední
    Zlatonosné
    Zrudnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012