Podrobnosti záznamu

Název
    Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
Autor
    Rožnovský, J.
    Střeštík, Jaroslav
    Štěpánek, P.
    Zahradníček, P.
Konference
    Extrémy oběhu vody v krajině (08.04.2014-09.04.2014 : Mikulov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
Poznámky
    Překlad názvu: The change of annual and seasonal precipitation totals in the Czech Republic during 1961-2012
    Rozsah: 13 s. : C
Předmětová kategorie
    long-term change
    precipitation
    regions
    seasons
Klíčové slovo
    1961-2012
    České
    Letech
    Republice
    Ročních
    Sezonních
    Srážkových
    úhrnů
    Změna
Abstrakt (česky)
   Z měsíčních hodnot srážkových úhrnů na 267 stanicích v ČR byla stanovena dlouhodobá změna těchto úhrnů na každé stanici za posledních 50 let. Celkové roční úhrny za celou republiku vykazují slabý vzrůst, který je ovšem překryt mnohem silnějším kolísáním z roku na rok. Dlouhodobá změna ročních úhrnů je na různých stanicích a v různých regionech různá. V jižních a západních Čechách přibývá srážek více, v Polabí a na velké části Moravy je pozorován spíše úbytek srážek. Dlouhodobá změna závisí jen slabě na celkovém srážkovém úhrnu na příslušné stanici či regionu. Nejvíce rostou srážky letní, naproti tomu jarní srážky klesají, v ostatních obdobích je změna nepatrná. Současně se slabě mění roční variace: maximum srážek se přesouvá z června na červenec a srpen.
Abstrakt (anglicky)
   Using the monthly values of precipitation totals at 267 stations in the Czech Republic a longterm change has been estimated at each station for the last 50 years. Annual totals for the whole country display a slight increase, however, supplemented by a much stronger fluctuations from year to year. Long-term changes in annual totals at different stations and in different regions are different. In southern and western Bohemia precipitation totals increased more, in Elbe lowlands and in a large part of the Moravia, rather a small decrease in rainfall has been observed. Long-term changes depend only slightly on the total rainfall at the respective station or in the region. Summer precipitation totals increased more than annual averages, while spring precipitation totals decreased, at other times seasons the change is negligible. At the same time, the annual variation changes slightly: maximum precipitation has shifted from June to July and August.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014