Podrobnosti záznamu

Název
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
Autor
    Lacina, Jan
Konference
    21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti "Kulturní krajina" (16.02.2004-17.02.2004 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzickogeografický sborník. 2, Kulturní krajina
Strany
    s. 125-137
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Biodiversity changes and cultural landscape character changes during the 20th century on model Tišnov catastre
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    anthropogenic impacts
    biodiversity changes
    landscape character
Klíčové slovo
    20
    Biodiverzity
    Krajiny
    Kulturní
    Města
    Průběhu
    Příkladu
    Rázu
    Století
    Tišnova
    Změny
Abstrakt (česky)
   Na příkladu katastru malého moravského města Tišnov, které se vyvíjelo bez vlivů výrazných přírodních i antropogenních disturbancí, bylo zjištěno, že v průběhu 20. století se urbanizovaná plocha zvětšila pětkrát, zatímco počet obyvatel vzrostl jen 2,7 krát. Ubylo zde cca 50 druhů rostlin a 20 druhů živočichů. Výrazně se změnil i krajinný ráz zahradního města.
Abstrakt (anglicky)
   In the example of cadastre of small Moravian town of Tišnov, which developed without influences of significant natural and anthropogenic disturbances, was found that during the 20th century was residential area 5 times enlarged, but number of inhabitants increased just 2,7 times. CA 50 species of plants and 20 species of animal were lost. Landscape character of garden town was also significantly changed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012