Podrobnosti záznamu

Název
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
Další názvy
    Changes in chemical composition of allanite-(Ce) accompanying alteration: relations with uranium release in biotite monzogranite near Bedřichov
Autor
    Schovánek, Pavel
    Sulovský, Petr
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Svazek/č.
    Roč. 45, č. podzim
Strany
    6
Rok
    2012
Výraz tezauru
    allanite, alteration, uranium, thorium, REE, biotite, monzogranite, Krkonoše-Jizera Pluton
Klíčové slovo
    Allanitu-(Ce
    Alterace
    Bedřichova
    Biotitického
    Chemismu
    Do
    Horninového
    Monzogranitu
    Ohledem
    Prostředí
    Uranu
    Uvolňování
    Vlivem
    Změny
Abstrakt (česky)
   Změny v chemickém složení metamiktního allanitu se studovaly pomocí 65 mikroanalýz. Bylo rozlišeno několik kompozičních domén. Metamiktní a přeměněný allanit obsahuje < 0,06-0,18 hmot. % UO2. Část takto uloženého uranu může být následně uvolňována do podzemní vody.
Abstrakt (anglicky)
   Changes in chemical composition of allanite-(Ce) accompanying alteration: relations with uranium release in biotite monzogranite near Bedřichov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014