Podrobnosti záznamu

Název
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
Údaj o odpovědnosti
    Vratislav Jiřele
Autor
    Jiřele, Vratislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 9
Strany
    s. 275-280
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    acidita
    geochemické indície
    indicie geochemické
    kontaminace vod
    ochrana přírody
    pH
    půdy
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Jizerské hory
Klíčové slovo
    Chemismu
    Hor
    Indikátor
    Jako
    Jizerských
    Kvality
    Lesních
    Odtoku
    Povrchového
    Půd
    Spadu
    Zhoršování
    Změny
Abstrakt (česky)
   Článek je věnován charakteristice imisní zátěže vrcholové části Jizerských hor a jeho vlivu na kvalitu podpovrchového odtoku a změny kvality horských lesních půd. Jednou z možností opětného obnovení sorpčních vlastností půd je doplnění obsahu organických a minerálních sorbentů, jejichž obsah poklesl na minimum. K těmto účelům by se daly použít organické odpady a kaly a jako minerální sorbenty např. bentonity a zeolity, aby se omezila migrace těžkých kovů. Takto obnovenými kaly by bylo možno doplnit půdní humus v imisně postižených oblastech.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012