Podrobnosti záznamu

Název
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
Údaj o odpovědnosti
    Luděk Minařík, Olga Kvídová
Další názvy
    The changes of brown coal fly ash during its weathering (locality Vojkovice near Kralupy nad Vltavou)
Autor
    Kvídová, Olga
    Minařík, Luděk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 137-139
Rok
    1996
Poznámky
    1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    geochemické indície
    hlavní prvky
    indicie geochemické
    kovy těžké
    průvodní jevy
    výzkum
    zpracování surovin
    zpráva o činnosti
    životní prostředí
Předmětová kategorie
    elektrárenský popílek
    výsypky
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Vojkovice (Mělník)
Klíčové slovo
    12-21
    Hnědouhelného
    Kralup
    Kralupy
    Lokalita
    Popílku
    Vltavou
    Vojkovice
    Změny
    Zvětrávání
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012