Podrobnosti záznamu

Název
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí
Další názvy
    Changes in hydrogeological regime at opening, mining, flooding and remediation of mining areas
Autor
    Černík, Miroslav
    Kopřiva, Antonín
    Slovák, Jiří
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sanační technologie VII
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2005/05/25 ; Uherské Hradiště
Výraz tezauru
    composition changes
    geochemistry
    hydrogeological regime
    mine water
Klíčové slovo
    Hydrogeologického
    Ložiskových
    Oblastí
    Otevření
    Po
    Remediaci
    Režimu
    Težbě
    Zatopení
    Změny
Abstrakt (česky)
   Stejná změna hydrogeologického režimu je příčinou v principu podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Hlavním faktorem geochemických změn v důlních vodách je změna oxidačně-redukčního prostředí jako důsledek změny hydrogeologického režimu. Tato změna vede k relativně menšímu zhoršení kvality důlních vod v průběhu otevření a těžby ložiska a k výraz-nému a náhlému zhoršení kvality důlních vod po uzavření a zatopení ložiska. Základní představa o charakteru změn však ukazuje, že v dlouhodobé perspektivě (u nejhorších případů patrně několika desítek let) dojde k obnovení původní kvality podzemních vod, která byla charakteristická pro pod-zemní vody před otevřením ložiska.
Abstrakt (anglicky)
   The same change in hydrogeological regime is the cause of similar behavior of mine water despite type and geological position of ore deposit. The main factor of geochemical changes in mine water is redox potential change.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012