Podrobnosti záznamu

Název
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
Další názvy
    Nannofloral changes in the Oligocene depúosits of the Ždánice Unit, Křepice-5 borehole (Flysch belt of Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Outer Flysch Carpathians, Oligocene, Ždánice Unit, calcareous nannofossils, lithostratigraphy, biostratigraphy
Klíčové slovo
    Česká
    Flyšové
    Jednotky
    Karpat
    Křepice-5
    Nanoflóry
    Oligocenních
    Pásmo
    Republika
    Sedimentech
    Vrtu
    Západních
    Změny
    ždánické
Abstrakt (česky)
   Podložní vrstvy krosněnské litofacie (menilitové souvrství)obsahují bohatá ale nízce diversifikovaná společenstva nanofosilií. Měnící se převaha dominantních druhů odráží nestabilní podmínky paleoprostředí. Rozkvět Reticulofenestra ornata indikuje pokles salinity a/nebo zvýšený přínos živin. Nástup krosněnské litofacie je vyznačen zvýšenou druhovou diversitou. Helicosphaera recta stanovuje stáří svrchní oligocén, zóna NP24.
Abstrakt (anglicky)
   Nannofloral changes in the Oligocene depúosits of the Ždánice Unit, Křepice-5 borehole (Flysch belt of Western Carpathians, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014