Podrobnosti záznamu

Název
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
Údaj o odpovědnosti
    Lilian Švábenická, Zdeněk Stráník
Další názvy
    Nannofloral changes in the Oligocene deposits of the Ždánice Unit, Křepice-5 borehole (Flysch Belt of Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Stráník, Zdeněk, 1931-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 91-93
Rok
    2005
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    561
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flóra
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    litostratigrafie
    mapa geologická
    nannofosílie
    oligocén
    paleontologie
    terciér
    vápnitost
    zóny biostratigrafické
    ždánická jednotka
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Křepice (Břeclav, Hustopeče)
Klíčové slovo
    34-21
    Česká
    Flyšové
    Hustopeče
    Jednotky
    Karpat
    Křepice-5
    Nanoflóry
    Oligocenních
    Pásmo
    Republika
    Sedimentech
    Vrtu
    Západních
    Změny
    ždánické
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012