Podrobnosti záznamu

Název
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let
Další názvy
    Environmental changes inferred from sediment of the Stará Jímka (mire - lake) during last 15 000 years
Autor
    Břízová, Eva
    Pazdur, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Aktuality šumavského výzkumu III
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2007/10/04 ; Srní
Výraz tezauru
    former lake Stará Jímka, palynology, palaeoalgology, radiocarbon dating, Late Glacial, Holocene, Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic
Klíčové slovo
    15000
    Jezero
    Jímce
    Let
    Posledních
    Prostředí
    Průběhu
    Přírodního
    Rašeliniště
    Staré
    Změny
Abstrakt (česky)
   Pylová analýza sedimentů z rašeliniště Stará jímka přináší důkazy o existenci pozdního glaciálu a holocénu na lokalitě. Profil zaujímá kolem 15 000 let. Vývoj lesní vegetace koresponduje s vývojem vegetace ve střední Evropě. Rostlinné zbytky získané ze sedimentů v profilu byly datovány metodou AMS a 14C (Gliwice Radiocarbon Laboratory, Poland).
Abstrakt (anglicky)
   Environmental changes inferred from sediment of the Stará Jímka (mire - lake) during last 15 000 years
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014