Podrobnosti záznamu

Název
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
Autor
    Dombková, Anna
    Konečný, Pavel
Konference
    Experimentálna analýza napätosti 2006/44. : 23.05.2006-26.05.2006 : Červený Kláštor, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mechanica Slovaka
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 1
Strany
    s. 245-248
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Changes of strain properties of rocks in the process of uniaxial and triaxial compression test.
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    deformation
    physical rock properties
    triaxial compression strength
Klíčové slovo
    Hornin
    Jednoosého
    Napjatosti
    Průběhu
    Přetvárných
    Stavu
    Trojosého
    Vlastností
    Zatěžování
    Změny
Abstrakt (česky)
   Studium fyzikálních vlastností hornin za trojosého stavu napjatosti umožňuje v laboratorních podmínkách modelovat chování horninového materiálu za různých tlakových poměrů jaké panují např. v horninovém masivu. V příspěvku je popsána a diskutována tenzometrická metoda měření přetvárných vlastností hornin za trojosého stavu napjatosti. Z naměřených výsledků je možno sledovat jak změny objemových deformací tak modulů v průběhu zatěžování.
Abstrakt (anglicky)
   Study of physical properties of rocks in triaxial state of stress enables to model the behaviour of rock material in various stress conditions. These stresses correspond to conditions in rock massif. Measurement of deformation by strain gauges is described and discussed in this paper. It is possible to study the volume deformation changes and modulus changes in the process of triaxial compression test.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012