Podrobnosti záznamu

Název
    Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
Autor
    Cetkovský, Stanislav
    Havlíček, M.
    Kallabová, Eva
    Kirchner, Karel
Konference
    14. mezinárodní sympozium zaměřené na problémy výzkumu krajinné ekologie (04.10.2006-07.10.2006 : Stará Lesná, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie
Strany
    s. 61-62
Poznámky
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Changes of permanent structures of historical cultural landscape in Tišnovsko Region (Central Moravia, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    cultural landscapes
    historical changes
    Tišnovsko
Klíčové slovo
    Historické
    Krajiny
    Kulturní
    Permanentních
    Struktur
    Tišnovska
    Změny
Abstrakt (česky)
   Práce je příspěvkem (financuje GA ČR č. 205/06/1024) k pochopení současného stavu krajiny. Opírá se o nutnost poznání historického vývoje krajiny, která je zrcadlem, odrážejícím socio-ekonomické změny ve společnosti. Modelové území leží ve střední části povodí řeky Svratky v okolí malého moravského města Tišnova (severozápadně od Brna).
Abstrakt (anglicky)
   This paper presents a knowledge of contemporary character of landscape (supported by grant projects of GA ČR no. 205/06/1024, GA AV ČR no. IAA3086301) on the basis of analysis of historical and contemporary maps and other spatial data sets of the Tišnov region. The case study area is situated in the vicinity of Moravian small town of Tišnov, in Tišnovská kotlina basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012