Podrobnosti záznamu

Název
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Otava, Petr Sulovský, Renata Čopjaková
Další názvy
    Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
Autor
    Čopjaková, Renata
    Otava, Jiří, 1950-
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 94-98
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 13 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    analýza multivariační
    analýza petrografická
    droba
    flyš
    geologie regionální
    karbon-spodní
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    těžké minerály
    visé
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
Klíčové slovo
    24-21
    24-23
    24-41
    Drahanského
    Drob
    Jevíčko
    Kulmu
    Posouzení
    Protivanov
    Provenience
    Statistické
    Vyškov
    Změny
Abstrakt (anglicky)
   New analytical data obtained during the project named "Exhumation of the Variscan lower crust: constraints from Viseán siliciclastics (Eastern Bohemian Massif)" were statistically evaluated. The paper presents more detailed knowledge on the spatial changes of the detrius deposited within axial turbidity system: translucent heavy mineral assemblages reflect changes of geodynamic conditions (rare of exhumation, erosion, transport, deposition) rather than provenance changes. Chemistry of detrial garnets reflects rather changes of source. For details see descriptions of Figs.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012