Podrobnosti záznamu

Název
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení
Další názvy
    Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
Autor
    Čopjaková, Renata
    Otava, Jiří
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Svazek/č.
    Roč. 7, č. jaro
Strany
    5
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Culm! heavy minerals! garnets! multivariate statistics
Klíčové slovo
    Drahanského
    Drob
    Kulmu
    Posouzení
    Provenience
    Statistické
    Změny
Abstrakt (česky)
   Statistické posouzení dat získaných během grantu GAČR Exhumace variské spodní kůry.. vedlo k definování změn složení detritu ukládaného v turbiditním systému.Asociace průsvitných těžkých minerálů odrážejí spíše geodynamické změny, zatímco chemismus detritických granátů odráží změny provenience.
Abstrakt (anglicky)
   Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014