Podrobnosti záznamu

Název
    Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti
Autor
    Kirchner, Karel
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 (26.04.2004-28.04.2004 : Pec pod Sněžkou, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
Strany
    s. 31-33
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Changes of relief of the Dubňany town and its surroundings due to mining activity
    Rozsah: 4 s.
Předmětová kategorie
    landscape
    mining activity
    relief
Klíčové slovo
    činnosti
    Dubňan
    Hornické
    Okolí
    Působením
    Reliéfu
    Změny
Abstrakt (česky)
   Naše geomorfologické výzkumy byly koncentroovány do území narušených hospodářskou činností, zejména hornictvím. V těchto územích probíhají výrazné změny reliéfu díky působení hornické činnosti, které se projevují i v období útlumu hornické činnosti. Na příkladu města Dubňan (jižní Morava, Dolnomoravský úval) jsme se zabývali geomorfologickými aspekty krajiny, které zde proběhly v průběhu více než 170 let hlubinné těžby lignitu.
Abstrakt (anglicky)
   In our geomorphological researches we are concentrated on the areas burdened by the economic activity - particularly by the mining. In these areas the distinct changes of relief occured, the influences of mining activities are also indicated in the period of mining depression. On the example of the Dubňany town (South Moravia, Dolnomoravský úval Graben ) we deal with the geomorphological aspects of landscape where for more than 170 year the lignit mining was located.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012