Podrobnosti záznamu

Název
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Irena Smolová
Autor
    Smolová, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 60
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Klasifikační znak
    061.3
    502
    55(1)
    551.4
    622.3
Skupina konspektu
    502
    55
    553
Předmětová skupina
    devon
    důl opuštěný
    geologie dynamická
    geomorfologie
    holocén
    konference
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lom
    ložisko štěrkopísku
    ložisko vápence
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    ochrana přírody
    reliéf
    těžba
Geografické jméno
    Hornomoravský úval (Česko)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Důsledku
    Moravě
    Nerostných
    Reliéfu
    Střední
    Surovin
    Těžby
    Změny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012