Podrobnosti záznamu

Název
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace
Autor
    Chmelová, J.
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Konference
    Experimentální analýza napětí 2004/42. : 01.06.2004-03.06.2004 : Kašperské Hory, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Experimntální analýza napětí 2004
Strany
    s. 117-120
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0895, GA ČR
    Překlad názvu: Changes of ultrasonic wave velocity in the process of deformation
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    deformation of rock specimens
    ultrasonic wave velocity
Klíčové slovo
    Deformace
    Procesu
    Rychlosti
    šíření
    Ultrazvukových
    Vln
    Změny
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje změny rychlosti ultrazvukových vln v průběhu deformace horninového materiálu. Měření probíhalo za různých podmínek: v jednoosém a trojosém stavu napjatosti, s konstantním nebo zvyšujícím se bočním tlakem, s výsledným porušením či neporušením zkušebního tělesa. Kromě rychlosti byly měřeny i další fyzikální parametry /podélná deformace a plynopropustnost). Výsledky byly porovnány z hlediska schopnosti zachytit změny v horninovém materiálu v procesu zatěžování. Pro získání prostorové lokalizace diskontinuit před a po zkoušce byla tělesa analyzována pomocí počítačové tomografie.
Abstrakt (anglicky)
   Ultrasonic wave velocity is physical parameter reflective character of discontinuities in material. Paper represents measurement of ultrasonic wave velocity changes in the process of deformation of rock specimens. There were various types of loading modes: uniaxial or triaxial state of stress, with constant or with the increasing confining pressure, with or without strength failure of specimen. The other physical parameters (permeability, strain) were measured except ultrasonic wave velocity. The results were compared from view of ability to reflect the changes in material in the process of deformation. The tested specimens were analysed by computer tomography to obtain the spatial localisation of discontinuities before and after the tests.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012