Podrobnosti záznamu

Název
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
Autor
    Konečný, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 2008, č. 7
Strany
    s. 34-37
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Changes of the static and dynamic modules of sandstones during the process of loading
    Rozsah: 4 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Poisson's ratio
    ultrasonic wave velocity
    Young's modulus
Klíčové slovo
    Dynamických
    Modulů
    Pískovců
    Průběhu
    Statických
    Zatěžování
    Změny
Abstrakt (česky)
   Studium fyzikálních vlastností hornin na zkušebních tělesech je jednou ze základních metod laboratorního výzkumu v geomechanice. Ačkoli jsou horninová zkušební tělesa standardně podrobována celé řadě nedestruktivních či destruktivních typů zkoušek, je snahou množství použitých metod stále rozšiřovat a jedinečný přírodní materiál, který hornina představuje, poznat co nejlépe. Jednou ze známých, nicméně ne zcela standardních metod, je měření rychlosti průchodu ultrazvukových vln podélných (P-vln) a příčných (S-vln). Tato metoda je nejen nedestruktivním měřením charakterizující původní, neporušení zkušební těleso, ale nově také zkouškou prováděnou v průběhu zatěžování při stanovení pevnosti materiálu v prostém tlaku.
Abstrakt (anglicky)
   Measurement of the ultrasonic wave velocity on rock samples is one of the standard methods of laboratory study of geomaterials. However, the utrasonic wave velocity change due to impact of state of stress, too. Therefore, the measurement is performed during the uniaxial loading in the process of strength measurement. The method and first results of measurement is described in this contribution.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012