Podrobnosti záznamu

Název
    Změny venkova v suburbánních oblastech
Autor
    Kallabová, Eva
    Martinát, Stanislav
    Navrátil, J.
Konference
    Inproforum 2007 (27.11.2007-28.11.2007 : České Budějovice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Inproforum 2007
Strany
    S. 423-427
Poznámky
    Překlad názvu: Changes in the rural space in suburban areas
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    agriculture
    identity
    landscape changes
    rural space
    suburban areas
Klíčové slovo
    Oblastech
    Suburbánních
    Venkova
    Změny
Abstrakt (česky)
   Venkov je respektovaná majoritní specifická a vnitřně diferencovaná součást Evropské unie. Cílem příspěvku je analyzvat proměny rurálního prostoru v zázemí měst po roce 1990 na příkladě změn v zemědělství, krajině a společnosti. Dynamika těchto navzájem provázaných oblastí úzce souvisí s ekonomickým a sociálním rozvojem daného urbánního centra, intenzita ovlivnění venkovského prostoru v zázemí měst hierarchicky vzrůstá s jeho funkční velikostí.
Abstrakt (anglicky)
   Rural areas are respected, important, particular and structured component of the European Union. The aim of our contribution is to analyze the changes in rural space within city regions after 1990, especially the changes in agriculture, landscape a society. The development of these close related shifts bear relation to economical and social development of each urban centre. The interaction between the urban centre and its surrounding rural area is influenced among others by its centrality. The issues occurred in suburbs differ from those in traditional rural areas (depopulation, ageing of population, unemployment etc).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012