Podrobnosti záznamu

Název
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
Údaj o odpovědnosti
    Kvetoslava Hyánková, Peter Némethy, Zlatica Ženišová
Další názvy
    Changes of the Chemical Composition of Surface Water during Infiltration.- Izmenenije chimičeskogo sostava poverchnostnych vod v tečeniji infiĺtracii
Autor
    Hyánková, Kvetoslava
    Némethy, Peter
    Ženišová, Zlatica
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3-4
Strany
    s. 280-292
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 3 tab., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    analýza vod
    hydrochemie
    infiltrace
    kontaminace vod
    povrchové recipienty
    říční stok
    voda povrchová
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Chemického
    Infiltrácii
    Povrchovej
    Pri
    Vody
    Zloženia
    Zmeny
Abstrakt (česky)
   Povrchové vody mají velký význam při tvorbě podzemních vod říčních náplavů. Příspěvek se zabývá změnami chemického složení při pobřežní infiltraci v dvou oblastech s rozdílným působením průvodních činitelů, a to náplavů Slavkovského potoka a náplavů řeky Torysy. Kromě toho se hodnotí náplavová oblast Váhu u Nemšové v Ilavské kotlině, kde se projevuje vliv zemědělského znečištění. Ve všech případech se hodnotí současný stav jakosti povrchových a podzemních vod, trend jejího vývoje a změny spojené se zvýšeným odběrem vody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012