Podrobnosti záznamu

Název
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Michalík, Ján Soták, Eva Halásová, Ladislava Ožvoldová, Anna Ondrejíčková, Mária Peterčáková
Další názvy
    Environmental, sedimentational and life changes during the Jurassic-Cretaceous boundary
Autor
    Halásová, Eva
    Michalík, Jozef
    Ondrejíčková, Anna
    Ožvoldová, Ladislava
    Peterčáková, Mária
    Soták, Ján
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 3
Strany
    s. 277-282
Rok
    1991
Poznámky
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    ekologie
    jura
    křída-spodní
    sedimentace
    stratigrafická hranice
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Hranici
    Jurského
    Kriedového
    Prostredia
    Sedimentácie
    útvaru
    Zmeny
    života
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012