Podrobnosti záznamu

Název
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
Další názvy
    Soil contamination in the area between Zastávka u Brna and Oslavany and their relationship to the exploitation of coal
Autor
    Buriánek, David
    Ivanov, Martin
    Pecina, Vratislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. XCVIII, č. 2
Strany
    14
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Boskovice Furrow, chemical composition, coal, fly ash, slag, topsoil, arsenic, mercury, molybdenum.
Klíčové slovo
    Brna
    Exploataci
    Oblasti
    Oslavany
    Půd
    Uhlí
    Vztah
    Zastávkou
    Znečištění
Abstrakt (česky)
   Na základě studia chemického složení povrchové vrstvy půd byly zjištěny koncentrace As (až 47 ppm) hlavně podél západního okraje boskovické brázdy. S výskytem tohoto prvku poměrně dobře koreluje distribuce Mo (až 26 ppm), Hg (až 1,4 ppm) a S (0,2 hm. %). Toto znečištění dnes nepředstavuje závažnější hrozbu pro obyvatelstvo, avšak dokládá, jak významný vliv měla těžba a zpracování černého uhlí na kvalitu životního prostředí v okolí Oslavan. Dnešní rozsah pozitivních anomálií As, Mo, Hg a S je důsledkem kombinace dlouhodobého spalování černého uhlí zejména v Oslavanské elektrárně, případně v lokálních topeništích souvisejících s těžbou (např. doly) a kontaminace prachovými částicemi uvolněnými při těžbě a zpracování uhlí. Chemické složení elektrárenských strusek, uhlí a uhelných lupků potvrzuje významný podíl prachových částic na rozsahu a charakteru znečištění. Pevné částice uhelného prachu a popílku však byly doprovázeny aerosoly a plynnými exhalacemi. Toto znečištění se koncentrovalo
   hlavně v povrchové vrstvě půdy.
Abstrakt (anglicky)
   Soil contamination in the area between Zastávka u Brna and Oslavany and their relationship to the exploitation of coal
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014