Podrobnosti záznamu

Název
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů
Autor
    Lednická, Markéta
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17. 04.2007 - 19. 04. 2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 151-158
Rok
    2007
Poznámky
    projekt MŠMT 1 M6840770001 nejde nalézt v autoritě.
    Překlad názvu: Evaluation of mining induced seismnic event amount in seismic load of structures for maps of clash of opinions
    Rozsah: 8 s. : CD-R
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    GIS
    mining induced seismic event
    seismic load
Klíčové slovo
    Důlně
    Indukovaných
    Jevů
    Mapách
    Objektů
    Počtu
    Seizmickém
    Střetů
    Zájmů
    Zatížení
    Zohlednění
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je popsána metodika hodnocení seizmického zatížení, která zohledňuje velký počet seizmických jevů, přepočítáním maximálních naměřených hodnot rychlosti kmitání. Dále jsou uvedeny první výsledky získané na základě využití této metodiky.
Abstrakt (anglicky)
   Main idea of methodology presented in this contribution is recalculation of maximum measured values of velocity to take into account number of seismic events. First results of usage of this methodology are also presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012