Podrobnosti záznamu

Název
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech
Další názvy
    Geochemical zonal sampling of water in deep boreholes
Autor
    Bláha, Vladimír
    Holeček, Jan
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2012/10/17 ; Praha
Výraz tezauru
    zonal water sampling, deep borehole, bladder pump, water sampling methodology, water sampling equipment
Klíčové slovo
    Geochemické
    Hlubokých
    Vod
    Vrtech
    Vzorkování
    Zonální
Abstrakt (česky)
   Pro vzorkování vod z velkých hloubek s výtlačnou výškou do 250 metrů byl vyvinutý nový typ odběráku. Ten využívá ke svému pohonu stlačený vzduch podobně jako membránové čerpadlo, avšak jeho konstrukce je v porovnání s membránovým čerpadlem robustnější a umožňuje vzorkování z větších hloubek. Celokovová konstrukce odběráku dovoluje použití vyšších tlaků. Principem odběrového zařízení je cyklický pohyb kovového pístu v odběrové komoře. Nově zkonstruovaný odběrák si zachovává kompaktní rozměry a je použitelný pro vrty s průměrem od 45 mm výše. Více sdružených odběráků lze využít pro současné vzorkování více etáží, což přináší časové i ekonomické úspory. Pomocí nového odběrového zařízení byly úspěšně provedeny testovací odběry vod z izolovaných etáží v granitoidních horninách i pískovcových sedimentech v hloubce 150 m. Pro odběr byla použita dvojice pakrů oddělující dvě různé etáže. Dvojicí odběráků byly odebrány nezávislé a chemicky odlišné vzorky vod.
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical zonal sampling of water in deep boreholes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014